แบรนด์

รายละเอียดสินค้า

07-130

ดินสอช่างไม้ ตรา YOKOMO

07-130

ดินสอช่างไม้ ตรา YOKOMO

ดินสอไม้คุณภาพดีสำหรับใช้ในงานช่างไม้โดยเฉพาะ ใช้ขีดเขียนและเห็นได้ชัดเจนบนชิ้นงานไม้