แบรนด์

รายละเอียดสินค้า

07-122

มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล #DT830B ตรา YOKOMO

07-122

มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล #DT830B ตรา YOKOMO

เป็นเครื่องมือวัดปริมาณทางไฟฟ้าหลายประเภทรวมอยู่ในเครื่องเดียวกัน เป็นแบบอ่านค่าวัดจากตัวเลขที่แสดงขึ้นมา (Digital) แม่นยำ เชื่อถือได้