แบรนด์

รายละเอียดสินค้า

07-121

มัลติมิเตอร์แบบเข็ม #YX-360TRE-B ตรา YOKOMO

07-121

มัลติมิเตอร์แบบเข็ม #YX-360TRE-B ตรา YOKOMO

เป็นเครื่องมือวัดปริมาณทางไฟฟ้าหลายประเภทรวมอยู่ในเครื่องเดียวกัน เป็นแบบอ่านค่าวัดจากเข็มที่หน้าปัด (Analogue) แม่นยำ เชื่อถือได้