แบรนด์

รายละเอียดสินค้า

08-151

แผ่นตัดเหล็ก ตรา ม้าลอดห่วง

08-151

แผ่นตัดเหล็ก ตรา ม้าลอดห่วง

ใช้ตัดแผ่นเหล็ก ให้ผิวงานตัดที่มีความเรียบสวย มีความคม แผ่นตัดไม่แตกหรือหักง่ายขณะตัดงาน ข้อควรระวัง คือควรใช้งานให้ถูกประเภท ถูกขนาด และไม่ควรนำแผ่นตัดไปใช้แทนแผ่นเจียร