แบรนด์

รายละเอียดสินค้า

09-102

คีมจับอ๊อกทองแดง ตรา YOKOMO

09-102

คีมจับอ๊อกทองแดง ตรา YOKOMO

อุปกรณ์ที่ใช้จับเพื่อเป็นสื่อไฟฟ้าให้กับลวดเชื่อม ให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้อย่างสม่ำเสมอ มีความปลอดภัย คงทน