แบรนด์

รายละเอียดสินค้า

09-120

ลวดร้อยท่อดึงสายไฟ สีเหลือง ตรา หัวนก

09-120

ลวดร้อยท่อดึงสายไฟ สีเหลือง ตรา หัวนก

ลวดร้อยท่อดึงสายไฟ (Fish Tape) สีเหลือง ขนาด 4.5 มม ใช้สำหรับงานเดินสายไฟผ่านท่อ มีความยืดหยุ่น ไม่หัก หรือ ขาดง่าย ไม่เป็นสื่อนำไฟฟ้า และไม่เป็นสนิม