แบรนด์

รายละเอียดสินค้า

18-141

สวิตช์ลูกลอยไฟฟ้า ตรา YOKOMO

18-141

สวิตช์ลูกลอยไฟฟ้า ตรา YOKOMO

ใช้สำหรับควบคุมระดับน้ำภายในถังเก็บน้ำ บ่อพักน้ำ ลูกลอยผูกเชือกควบคุมระดับน้ำแบบใช้ไฟฟ้า ใช้พ่วงตัดต่อควบคุมการทำงานของปั๊มน้ำ