แบรนด์

รายละเอียดสินค้า

14-163

กาวแท่งไฟฟ้า ตรา YOKOMO

14-163

กาวแท่งไฟฟ้า ตรา YOKOMO

กาวแท่งใช้คู่กับปืนกาว ใช้ติดวัสดุต่างๆ เช่น โลหะ พลาสติก เซรามิก กล่องกระดาษหรือ งานหัตถกรรม มีขนาดแท่งเล็กและแท่งใหญ่

รหัสสินค้า

PRODUCT CODE

ขนาด

SIZE

บรรจุ

PACKING

ข้อมูลบรรจุต่อลัง

QUANTITY PER CARTON

1416301 เล็ก 1 Kg. -
1416302 ใหญ่ 1 Kg. -
รหัสสินค้าPRODUCT CODE
1416301
ขนาดSIZE
เล็ก
บรรจุPACKING
1 Kg.
ข้อมูลการบรรจุต่อลัง
QUANTITY PER CARTON
-
รหัสสินค้าPRODUCT CODE
1416302
ขนาดSIZE
ใหญ่
บรรจุPACKING
1 Kg.
ข้อมูลการบรรจุต่อลัง
QUANTITY PER CARTON
-