แบรนด์

รายละเอียดสินค้า

09-103

คีมจับอ๊อกทองเหลือง ตรา YOKOMO

09-103

คีมจับอ๊อกทองเหลือง ตรา YOKOMO

อุปกรณ์ที่ใช้จับเพื่อเป็นสื่อไฟฟ้าให้กับลวดเชื่อม ให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้อย่างสม่ำเสมอ มีความปลอดภัย คงทน