แบรนด์

รายละเอียดสินค้า

09-124

ท่อลูกฟูกสีเหลือง ร้อยสายไฟ ตรา อีเกิ้ล วัน

09-124

ท่อลูกฟูกสีเหลือง ร้อยสายไฟ ตรา อีเกิ้ล วัน

ท่อลูกฟูกร้อยสายไฟ ตรา อีเกิ้ล วัน ส่วนมากงานประเภทก่อสร้างจะนิยมนำไปใช้ เพราะมีตุณสมบัติที่โดดเด่น คือ คงทนต่อสภาวะอากาศ ความชื้น ไม่เป็นสนิม ยืดหยุ่นสูง ทนต่อการกัดกร่อน