แบรนด์

รายละเอียดสินค้า

14-159

โพลียูริเทน ซีลแลนท์ แบบไส้กรอก - ทีโอเอ

14-159

โพลียูริเทน ซีลแลนท์ แบบไส้กรอก - ทีโอเอ

เป็นสินค้าที่ใช้สำหรับพื้นที่ใช้งานดังนี้ รอยต่ออาคาร หลังคา ถังเก็บน้ำ ดาดฟ้า บ่อ สระ ห้องน้ำ รอยต่อคอนกรีตที่มีการขยับตัว เป็นวัสดุยาแนวรอยต่อสำหรับงานอาคาร รอยต่อแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป ยาแนววงกลบประตู สามารถทาสีทับได้