KNOWLEDGE

ซิลิโคน อะคริลิค ความเหมือนที่แตกต่าง

ซิลิโคน อะคริลิค ความเหมือนที่แตกต่าง

ทั้ง2ชนิด มีความเหมือนกันตรงที่เป็นวัสดุหรือวัตถุที่ใช้สำหรับอุดหรือประสานรอยต่อต่างๆ หรือที่ทั่วไปเรียกกันว่า "ยาแนว" นั่นเอง แต่แตกต่างกันออกไปตามวัตถุประสงค์ คุณสมบัติและความเหมาะสมในการใช้งานแต่ละประเภท ดังนี้

อะคริลิค ทำมาจากวัสดุโพลิเมอร์กลุ่มไฮโดรคาร์บอน (คาร์บอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน) จะมีลักษณะ เป็นของเหลวคล้ายกาวลาเท็กซ์ หรือที่ช่างส่วนใหญ่เรียกกันว่า "แด๊ป (DAP)" เมื่อแข็งตัวหรือเซ็ตตัวแล้วจะไม่ละลายน้ำจุดเด่นของอะคริลิค คือ สามารถทาสีทับและขัดแต่งผิวงาน และสามารถใช้กับวัสดุทั้งผิวเรียบและผิวขรุขระได้ เหมาะสำหรับใช้ประสานรอยต่อ ระหว่างผนังปูนกับวงกบประตู หน้าต่าง ไม้ อลูมิเนียม หรือรอยร้าวที่มีขนาดเล็กๆ

ซิลิโคน เป็นวัสดุโพลิเมอร์ (ประกอบด้วย ซิลิกอน คาร์บอน ไฮโดรเจนและออกซิเจน) มีลักษณะเป็นสารกึ่งของเหลว มีความยืดหยุ่น คล้ายเจล จุดเด่นของซิลิโคน คือ ทนต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมได้ดีเหมาะสำหรับงานอุดและประสานรอยต่อของวัสดุที่มีพื้นผิวเรียบ เช่น กระจก เซรามิค ไฟเบอร์กลาส ไม้ และอลูมิเนียม แต่ไม่เหมาะสำหรับพื้นผิวที่มีฝุ่นเกาะ เพราะซิลิโคนจะไม่จับกับพื้นผิววัสดุแต่จะไปจับกับฝุ่นแทน ทำให้ไม่มีแรงยึดเกาะกับพื้นผิววัสดุและจุดอ่อนอีกหนึ่งอย่างของซิลิโคน คือ ไม่สามารถทาสีทับได้

ซิลิโคน นั้นแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
ซิลิโคนชนิดมีกรด (Acetic Cure Silicone) จุดเด่นคือแห้งเร็ว แต่มีกลิ่นเหม็นเปรี้ยวของกรดระเหยออกมาเมือใช้งาน เหมาะกับการใช้งานในการอุดหรือประสานรอยต่อระหว่างกระจกกับกระจก มีแรงยึดเกาะที่แข็งแรง ไม่เหมาะสำหรับใช้กับพื้นผิวโลหะ หรือหินอ่อนเนื่องจากกรดจะออกฤทธิ์ในการกัดกร่อนพื้นผิวดังกล่าว

ซิลิโคนชนิดไม่มีกรด (Neutral Cure Silicone) จุดเด่นคือ มีความยืดหยุ่นมากกว่า ชนิดมีกรด แต่แห้งช้าและมีความแข็งแรงน้อยกว่า เหมาะสำหรับใช้ประสานหรืออุดรอยต่อ พื้นผิวโลหะ หินอ่อน กระจก อลูมิเนียม