KNOWLEDGE

เกรียง.. อุปกรณ์ที่ช่างปูนส่วนใหญ่ต้องมีติดตัว

เกรียง.. อุปกรณ์ที่ช่างปูนส่วนใหญ่ต้องมีติดตัว

เกรียง.. อุปกรณ์ที่ช่างปูนส่วนใหญ่ต้องมีติดตัว

เกรียง เป็น อุปกรณ์สำหรับใช้ในการก่อและฉาบ มีอยู่ด้วยกันหลายชนิด ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน โดยวัสดุทำจากไม้ เหล็ก หรือสเตนเลส สามารถแบ่งได้ตามลักษณะการใช้งานเบื้องต้นได้ดังนี้

เกรียงโป๊ว ทำจากเหล็ก หรือสเตนเลสแผ่น เป็นอุปกรณ์ที่มีความจำเป็น สำหรับงานก่อสร้าง ซ่อมแซม อุด ฉาบ รอยต่อต่างๆ แซะ หรือขูด ทำความสะอาดพื้นผิวก่อนงานทาสีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานไม้ งานเหล็ก งานปูน


เกรียงไม้หรือเกรียงพลาสติกเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญสำหรับงานปูน ใช้ในการจัดเตรียม ตกแต่งหรือกดปูน หรือผิวคอนกรีต ให้เรียบ เช่น งานตกแต่งพื้นหรือฉาบผิวคอนกรีต ซึ่งในปัจจุบันนิยมทำด้วยพลาสติกแทนไม้

เกรียงเหล็ก จะมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยม คล้ายรูปใบโพธิ์ ใช้สำหรับก่ออิฐ คอนกรีตบล็อก ใช้ผสมปูน ถือปูน หรือขัดมันได้ ปลายค่อนข้างแหลมและบาง ค่อยๆ หนาขึ้นทางด้านท้าย ใช้ตกแต่งตามซอกมุมแคบๆได้


เกรียงเหล็กขัดมันจะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ผิวหน้าเกรียงเรียบ ใช้สำหรับงานขัดมันพื้นผิวหรือผนังในพื้นที่เล็กและแคบ ที่ไม่สามารถใช้เครื่องขัดมันได้ หรือใช้ในงานที่ไม่ต้องการความละเอียดหรือปราณีตมาก


เกรียงหวี จะมีขอบด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้งสองด้านเป็นซี่ รูปสี่เหลี่ยมคล้ายกับหวี ใช้ในการตักและปาดกาวซีเมนต์ สำหรับติดตั้งงานกระเบื้องโดยจะใช้ขอบเกรียงด้านเรียบเป็นตัวช่วยตักกาวซีเมนต์ และใช้ด้านที่มีซี่เป็นตัวปาดและเกลี่ยกาวซีเมนต์ ให้มีความหนาที่สม่ำเสมอกัน ทำให้ง่ายต่อการปรับแต่งระดับวัสดุกรุผิวให้เท่ากัน

นอกจากเกรียงประเภทต่างๆที่กล่าวมาข้างต้น ยังมี เกรียงที่เรียกตามลักษณะหรือฟังก์ชั่น ตามการใช้งาน อาทิเช่น เกรียงขูดสนิม เกรียงก่ออิฐมวลเบา เกรียงปาดปูน เป็นต้น